Wat Is Dit?

(Heb je “Introductie” al gelezen?)

Deze website is gebaseerd op de inzichten van Jed McKenna, Shri Nisargadatta Maharaj en Een Cursus In Wonderen, aangevuld met wat ik zelf heb ervaren en ontdekt. Het heeft als uitgangspunt dat hetgeen wij werkelijkheid noemen, slechts ‘illusie’ is.

watditParameters

Om jou de kans te geven vast te stellen of jij iemand bent die wakker wilt worden uit de droomstaat, en om de ‘succesratio’ zo hoog mogelijk te houden, moet ik een aantal zaken — laat ik ze ‘parameters’ noemen — op een rij zetten over de aard van de realiteit waarin wij geloven te leven. Hiermee stel ik vanzelf de parameters van de droomstaat vast.

Je hoeft ze niet te geloven, maar het is wel van belang dat je ze gelezen hebt en dat je er van op de hoogte bent. Als je deze stap overslaat dan heeft de rest, denk ik, weinig tot geen zin.

Hier zijn de parameters, lees ze alsjeblieft goed door.

Waarheid Bestaat

Waarheid is dat wat altijd onveranderlijk hetzelfde is. Het is dat wat voor iedereen altijd en overal onder elke omstandigheid geldt. Waarheid is dat wat is, altijd is geweest en altijd zal zijn, absoluut onveranderlijk.

Ik herhaal:

Waarheid is dat wat is, altijd is geweest en altijd zal zijn, absoluut onveranderlijk.

Ter verduidelijking:

Alles wat veranderlijk is, het ene moment dit is en het andere moment dat kan zijn, alles wat ontstaat en verdwijnt of geboren wordt en sterft, is niet waarheid.

Heel kort door de bocht:

Als het beweegt, trilt, vibreert of verandert, is het niet waar.

Waarheid staat op zich, het kent geen tegendeel. Onwaarheid is letterlijk onbestaanbaar, omdat het onwaar is. Onwaarheid is een onmogelijkheid.

Ik parafraseer:

Iets dat onwaar is bestaat niet, omdat het onwaar is.

Persoonlijke waarheid — jouw waarheid, mijn waarheid — is geen waarheid. Dat is een mening, aanname, overtuiging of een geloof. Elke mening, elke aanname, elke overtuiging en elk geloof is onwaar in de absolute betekenis van het woord. Een mening kan veranderen, een aanname kan fout zijn, een overtuiging kan weerlegd worden en van een geloof kunnen we afstappen of zelfs afvallen.

Waarheid is altijd waarheid, want anders kan het nooit waarheid zijn geweest en heeft het nooit bestaan. Bovendien is waarheid voor iedereen altijd absoluut hetzelfde. Waarheid bestaat, onwaarheid bestaat niet.

Alles Is Illusie, Behalve Waarheid

Illusie is een ander woord voor onwaarheid. Wij geloven en nemen aan dat iets ‘waar’ is tot het tegendeel is bewezen, maar elk geloof en elke aanname is onwaar omdat het in potentie als onwaar bewezen kan worden. Als het onwaar is, dan bestaat het niet en iets dat niet bestaat, is een illusie.

Wat we als ‘waar’ aannemen is slechts het illusionaire beeld dat we van de bestaande realiteit hebben. Dit illusionaire beeld is altijd in potentie veranderlijk omdat wat wij denken, geloven en aannemen altijd in potentie veranderlijk is, en alles wat in potentie veranderlijk is, is niet waar.

Hier op aarde, in dit universum, bestaat er niets dat absoluut onveranderlijk is. Dit levert een probleem op. Waarheid is altijd onveranderlijk, in welke omstandigheid dan ook, terwijl alles in dit universum veranderlijk is.

Daarom moet alles in dit universum niet waar zijn, en als het niet waar is, dan is het een illusie en bestaat het niet. Bovendien is het universum zelf ook veranderlijk en dit laat ons achter met de enige conclusie mogelijk:

Het universum zoals wij het zien en ervaren, en alles in dat universum, kan niet bestaan.

Wat wij zien en ervaren is wat onze hersenen er van maken, het is nooit wat het werkelijk is. We hebben nooit een directe ervaring. Alles wordt via onze zintuigen verzonden naar onze hersenen die in een donkere, van de buitenwereld afgesloten hersenpan vaststellen en beslissen wat zij, onze linker- en rechterhelft, letterlijk ‘denken’ dat het is.

Onze linkerhelft is het nooit eens met onze rechterhelft. De linkerhelft is analytisch en de rechterhelft is creatief en uit die chaos van onenigheid kan nooit een stabiele en objectieve waarheid worden waargenomen. Sterker nog: er wordt in het geheel geen waarheid door waargenomen.

Wat wij zien en ervaren is de illusie van een buitenwereld die in onze hersenen tot stand is gekomen en dat is het enige wat we zien en ervaren. Alles is een illusie, omdat onze hersenen niet weten wat waarheid is en daarom kunnen zij die waarheid niet zien en ervaren zonder er iets van te maken wat het niet is.

Het Leven Is Een Droom

Het leven is te vergelijken met een droom, omdat de manier waarop we het leven zien en ervaren slechts de interpretatie is van onze hersenen, en onze hersenen kunnen alleen maar afgaan op wat ze in het verleden hebben ervaren en geleerd. Hierdoor wordt alles vervormd tot iets wat het niet werkelijk is.

In de nacht, tijdens de slaap, construeren onze hersenen een verhaal gebaseerd op de gebeurtenissen van de voorgaande dag en het leven dat we hebben geleid tot dan toe. Dit noemen we ‘dromen’ en ze zijn gebaseerd op wat de hersenen tot dan toe hebben ervaren en geleerd.

Die nachtelijke dromen lijken heel realistisch en het is net alsof alles wat in die droom gebeurt ook werkelijk gebeurt… tot we wakker worden. Precies hetzelfde gebeurt overdag. Wat we overdag zien en ervaren is de droom die onze hersenen er van maken, gebaseerd op wat ze tot dan toe hebben ervaren en geleerd… tot we wakker worden.

Je kunt blijven slapen en geloven dat de verstoorde beelden die je hersenen samenstellen de absoluut ware realiteit is, of je kunt wakker worden en voor jezelf vaststellen, onafhankelijk van het verleden of de toekomst, wat hier nu werkelijk realiteit is.

Wat je niet kunt doen is beweren dat het leven geen droom is als je niet hebt geprobeerd om wakker te worden. Je kunt het niet afwijzen zonder wakker te worden en als je wakker wordt kun je niet tot een andere conclusie komen.

Wij Zijn Droomkarakters

Wij zijn niet wat we geloven of denken te zijn. Dat wat we denken te zijn is de interpretatie van onze hersenen die de illusie, vanuit een consensus tussen de linker- en rechterhelft, vormgeven. Wat wij denken en geloven te zijn is letterlijk een verzinsel; wij zijn het verhaal dat wij onszelf doen geloven.

Nu is ‘dromen’ slechts een woord dat verwijst naar een gebeurtenis die niet werkelijk plaatsvindt, maar waarvan we denken en het gevoel hebben dat het werkelijk gebeurt. We moet het woord ‘dromen’ in deze context niet al te letterlijk nemen, maar meer als ‘beeld’ of ‘symbool’ zien voor iets dat schijnbaar plaatsvindt.

Wij als individuele mensen dromen niet ons eigen individuele leven, maar wij als individuele mensen zijn een gedroomd karakter in de droom. De misvatting is dat we geloven dat we een fysiek bestaande entiteit zijn dat losstaat van alles om ons heen, en ons schijnbaar probleem is dat we ons volledig identificeren met het karakter dat eigenlijk alleen maar ‘gedroomd’ wordt.

Als alles een illusie is en als droom gezien kan worden, moeten wij in onze huidige vorm ook illusie en droom zijn. Dit maakt van ons een karakter in deze ‘wakende’ droom. Dit realiseren we ons pas wanneer we wakker worden. Net zoals in de nachtelijke droom is alles wat ons hier nu overkomt niet werkelijk wat ons overkomt, omdat wij niet werkelijk dit zijn wat we denken te zijn.

Met andere woorden:

Alles — jij, ik, jouw leven, mijn leven, de wereld, het universum — lijkt allemaal heel erg echt en tastbaar, maar dit bewijst op geen enkele manier dat het ook waar is.

Deze realisatie is niet te vergelijken met het kunnen bedenken, of het rationeel kunnen onderbouwen, of het wetenschappelijk kunnen bewijzen. Het gaat voorbij aan de beperkte kennis die onze hersenen kunnen verwerken.

Het is weten zonder te weten, het is eerder wijsheid dan kennis.

Ga Naar: “Wie Ben Jij?”