Autolyse (II)

Autolyse is bewijzen dat wat je ziet, voelt, hoort, ruikt, proeft, denkt, gelooft en ervaart, werkelijk waar is of onwaar blijkt te zijn. Dit doe je doormiddel van het opschrijven, herzien en herschrijven van wat jij gelooft dat absoluut waar is en het uiteindelijk verwijderen uit jouw denksysteem van alles dat onwaar blijkt te zijn.

autolyseThe Theorie

Je gaat meedogenloos vaststellen of alles om je heen werkelijk is wat het is en niet slechts is wat jij gelooft, denkt of wilt dat het is, of wat je omgeving, je opvoeding of je cultuur je vertelt dat het is.

Bijvoorbeeld:

Jij lijkt zeker te weten dat bepaalde voeding ‘zoet’ is — maar is dat wel zo? Je denkt te weten dat iets ‘zoet’ is omdat iemand, nadat je het voor de eerste keer hebt geproefd of vlak voordat je het ging proeven, je heeft vertelt dat het ‘zoet’ is. Vanaf dat moment noem je alles wat hetzelfde smaakt ‘zoet’, maar in werkelijkheid weet jij niet wat ‘zoet’ is, je hebt slechts de definitie van een ander overgenomen.

Waar is die definitie van die ander op gebaseerd? Misschien op de definitie van zijn of haar ouders, maar waar is de definitie van zijn of haar ouders dan op gebaseerd? Wat als die definitie niet juist is? Bestaat er zoiets als de absolute eeuwigdurende zoetheid waarop alle zoetheid in de wereld is gebaseerd?

Anders dan de aanname, gebaseerd op wat een ander je heeft verteld, wiens aanname is gebaseerd op wat een ander hem heeft verteld, wiens aanname is gebaseerd op wat een ander hem weer heeft verteld — et cetera ad infinitum — heb je geen enkele reden om aan te nemen dat die smaak ‘zoet’ is. Er is geen enkele rechtvaardiging om ‘die smaak’ en ‘zoet’ met elkaar te verbinden en te geloven dat ‘die smaak’ werkelijk ‘zoet’ is. En daarom is de kennis ‘die specifieke smaak is zoet’ onwaar.

Wat Waar Is

Bij Autolyse ga je uit van de volgende stelregel:

Waarheid bestaat.
Onwaarheid bestaat niet.

Iets is waar als het onder alle omstandigheden waar is en vooral ook een identieke waarheid is voor iedereen en alles. Dat wat waar is kan niet nu ‘dit’ zijn en straks ‘dat’, niet ‘zus’ voor jou en ‘zo’ voor mij. Door heel rigoureus te onderzoeken wat werkelijk waar is voor iedereen, wat de absolute waarheid is die voor iedereen geldt, kom je tot de kern van de realiteit waarin je gelooft te leven.

Een ‘geloof’ is nooit waar, een ‘aanname’ is nooit waar, een ‘overtuiging’ is nooit waar en een ‘mening’ is nooit waar. Ze zijn allemaal gekleurd door jouw gedachten en gekleurd door de geloven, aannames, overtuigingen en meningen van iedereen om je heen en iedereen die jou en hen voorging.

Een heden, opgebouwd uit geloven, aannames, overtuigingen en meningen uit het verleden, is kleur op kleur op kleur — de ene aanname versterkt het andere geloof en benadrukt de volgende overtuiging en vormt een vervormde mening — en op een gegeven moment houd je een lelijke bruine smurrie van schijnwaarheid over waarvan niemand meer weet waar het nou eigenlijk uiteindelijk vandaan is gekomen.

Je kunt je niet baseren op de resultaten uit het verleden, je moet met een schone lei beginnen en afgaan op wat jij weet en wat jij kunt bewijzen, en daarvoor dien je alle onwaarheden, alle bruine smurrie, te verwijderen. Autolyse is daar een goede methode voor.

Iets is niet per se waar omdat een meerderheid vindt of beslist dat het waar is. Iets is niet per se waar omdat het in een heilig boek, een spirituele klassieker of een encyclopedie staat. Iets is niet waar omdat jij denkt of vindt dat het waar is. Iets is waar omdat het ontegensprekelijk waar is, omdat het altijd waar is geweest en altijd waar zal zijn.

Als iets waar is dan moet het bewezen kunnen worden. Niet door wetenschappers, filosofen, priesters, goeroes of Frits Spoelstra, want dan neem je weer iets van een ander aan, maar door jou en door ieder voor zich.

Een Startpunt Kiezen

Het maakt niet uit waarmee je begint. Je kunt beginnen met alles wat je om je heen ziet, want uiteindelijk zul je alles in je directe omgeving tegen het licht gaan houden. Inclusief jezelf, wat je gelooft, waarvan je overtuigt bent en je fysieke bestaan in deze fysieke wereld.

Neem bijvoorbeeld een houten stoel. Is een houten stoel een stoel, of is ‘stoel’ een naam voor iets dat wij mensen gecreëerd hebben. Is een houten stoel eigenlijk niet gewoon ‘hout’ in de vorm van een stoel? Maar is hout wel ‘hout’, of is hout gewoon ‘boom’? Is een boom wel ‘boom’ of is dat een naam die wij er voor hebben verzonnen? Gelooft de boom zelf dat het een ‘boom’ is? Wat is ‘boom’ dan? Een levend organisme? Wat is een organisme? Wat is levend? Wie stelt dat vast? Waar is dat op gebaseerd? Et cetera.

Het idee is als volgt: als niet bewezen kan worden waarop iets is gebaseerd, dan kun je niet bewijzen wat iets is. Bij voorbeeld: hoe kun je bewijzen dat je op vaste grond staat voordat je hebt bewezen dat er zoiets als ‘vaste grond’ bestaat? Of zoiets als een ‘jij’ die op die ‘vaste grond’ kan staan? Hoe kunnen we bewijzen dat er een universum bestaat als we niet werkelijk bewezen hebben hoe en of het ooit is ontstaan?

Je kunt ook beginnen met jezelf. Waar geloof je in? Wat zijn je absolute overtuigingen? Zijn je geloven en overtuigingen onweerlegbaar op bewijsbare waarheid gebaseerd? Hoeveel zijn slechts aannames? Ontleed jezelf, betwijfel alles in je en om je heen, tot je bij iets terecht komt waarvan je niet kunt bewijzen dat het onwaar is.

Geen Antwoord

Als je uiteindelijk geen antwoord kunt geven op de vraag die als laatste overblijft, als je niet kunt bewijzen of iets waar of onwaar is, dan weet je dus niet wat het is en kun je niet weten of het waar is. Als je niet voor 100% kunt bewijzen dat het waar is, dan is het niet werkelijk waar.

Iets dat voor 99,99% waar lijkt te zijn, is nog steeds slechts ‘mogelijk waar’ aangezien er niet 100% zekerheid bestaat over de waarheid van dat gegeven. Het voor waar aannemen van iets dat voor 99,99% waar is, is geloven dat het waar is en elk geloof is niet waar.

Het belangrijkste van dit onderzoek is het opschrijven van wat je denkt of gelooft dat waar is, zodat je het van een afstand kunt bekijken en het kunt benaderen alsof iemand anders het heeft geschreven. Je kunt het dan de volgende dag teruglezen en opnieuw in twijfel trekken en vervolgens herschrijven.

Zoals Jed McKenna schreef:

“Het brein [is], hoe onwaarschijnlijk dit ook mag klinken, geen plek waar je serieus kunt nadenken. Telkens wanneer je serieus moet nadenken is de eerste stap zorgen dat je de hele bliksemse boel uit je hoofd krijgt en het ergens deponeert zodat je er omheen kunt lopen en het van alle kanten kunt bekijken.”

Als je het in je hoofd houdt kun je er niet serieus over nadenken en kun je het nooit afdoende bewijzen als waar of onwaar.

De Praktijk

Schrijf op waarin je gelooft. Schrijf op wat jij denkt dat waar is. Schrijf alles op en stel jezelf de volgende vragen:

 1. Wat is dit?
  — Schrijf het antwoord op
 2. Is dat waar?
  — Indien nodig: herschrijf je vorig antwoord
 3. Weet ik zeker dat het waar is?
  — Indien nodig: herschrijf je vorig antwoord
 4. Weet ik absoluut zeker dat dát echt waar is?
  — Indien nodig: herschrijf je vorig antwoord

Herhaal stap 4 tot je denkt dat je het juiste antwoord hebt gevonden en vraag je dan het volgende af:

 1. Waarom geloof ik dat dit waar is? Waar is dat geloof op gebaseerd? Is dat, waarop het gebaseerd is, echt waar of zit er nog een aanname achter?
  — Gebruik het antwoord voor een nieuwe ronde van Autolyse

Als je niet meer verder kunt en merkt dat er geen antwoord op de vraag is dat 100% waar is, dan is het niet waar. Dan is het iets dat je uit je systeem kunt werken als zijnde iets waarvan je alleen maar aannam dat het waar was, terwijl je helemaal niet weet of het werkelijk waar is.

De vrijheid zit hem hier in:

Misschien weet je nog steeds niet wat waar is,
je weet tenminste wel wat onwaar is.

Het Cadeautje Van Autolyse

De meeste mensen geloven 99% van de tijd in zaken die simpelweg onwaar zijn, maar die wel een hoop gedoe en ongeluk veroorzaken wanneer ze geloofd worden. Dit varieert van materiële zaken tot aan emoties en op gebakken lucht gebaseerde overtuigingen die men jaar na jaar en eeuw na eeuw herhaalt en herkauwt.

Ik kan het niet lulliger verwoorden, maar iets dat onwaar is wordt niet opeens waar omdat iedereen het eeuw na eeuw herhaalt en gelooft. Bullshit is bullshit en blijft bullshit, ook als je het 100.000 keer ‘een mooie drol’ noemt.

Stel je eens voor dat jij al je beslissingen kunt baseren op zaken die er werkelijk toe doen, zonder dat je je druk hoeft te maken over zaken die niet waar zijn? Stel je voor dat je je niet bezig hoeft te houden met elke gedachte die er in je opkomt of met elk gevoel en voorgevoel dat door je lichaam stroomt? Stel je voor dat je vrij bent van elke indoctrinatie uit het verleden?

Dat is uiteindelijk het cadeautje van Autolyse, dat is de vrijheid van zijn wat je werkelijk bent in een droomloze realiteit. Het is voor iedereen vrij verkrijgbaar door alles wat onwaar is te weerleggen en te verwijderen.

Ga Naar: “Integratie”